Meniu
Favorite0 produse / 0.00lei - 0.00lei

Moldcell

user warning: Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'podval.th.parent' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.tid, t.name, tt.name AS translated_name, th.parent, d.importance, d.class_name FROM term_data t LEFT JOIN term_translate tt ON tt.tid = t.tid AND tt.language = 'ro' LEFT JOIN term_hierarchy th ON th.tid = t.tid LEFT JOIN term_details d ON d.tid = t.tid WHERE t.vid = 1 GROUP BY t.tid ORDER BY t.weight ASC, tt.name ASC, t.name ASC in /var/www/podval/public/sites/all/modules/custom/pricelist/pricelist.api.inc on line 335.
Moldcell Favorite
Moldcell şi-a început activitatea în Moldova în aprilie 2000. Prin intermediul companiei Moldcell, Fintur marchează una din reuşitele sale de pătrundere pe piaţa Europei de Est. Acţionarii Moldcell sunt: MolFintur SRL cu 1% acţiuni şi Fintur Holdings BV cu 99% de acţiuni. Moldcell – operator dinamic în domeniul telefoniei GSM, are drept scop satisfacerea consumatorilor săi oferindu-le produse şi servicii de calitate înaltă. Infrastructura, tehnologiile avansate, precum şi înaltul profesionalism al angajaţilor noştri ne permit să oferim produse şi servicii potrivite necesităţilor fiecărui abonat. Aria de acoperire a companiei Moldcell la 1 mai 2011 cuprinde 97,35 la sută din teritoriul şi 96,81 la sută din populaţia Republicii Moldova. Moldcell a fost primul operator în Moldova care a început să ofere servicii precum mesaje scurte (SMS), Roaming pentru pachetele preplătite, taxarea la secundă, WAP/Internet Access, GPRS, EDGE şi 3G, ceea ce presupune o abordare inovativă în favoarea utilizatorilor GSM.  Infrastructura şi echipamentul high tech, personalul calificat, experienţa şi suportul acţionarilor permite companiei Moldcell să ofere servicii calitative corespunzătoare fiecărui segment de piaţă. Moldcell îşi deserveşte clienţii prin intermediul unor vaste puncte de vânzare pe întreg teritoriul republicii.
Telefon (79) 22-11-88
Rating
 
(0 comentarii)

No pricelist defined yet!