Меню
Избранные0 товара / 0.00lei - 0.00lei

Новости

user warning: Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'podval.th.parent' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.tid, t.name, tt.name AS translated_name, th.parent, d.importance, d.class_name FROM term_data t LEFT JOIN term_translate tt ON tt.tid = t.tid AND tt.language = 'ru' LEFT JOIN term_hierarchy th ON th.tid = t.tid LEFT JOIN term_details d ON d.tid = t.tid WHERE t.vid = 1 GROUP BY t.tid ORDER BY t.weight ASC, tt.name ASC, t.name ASC in /var/www/podval/public/sites/all/modules/custom/pricelist/pricelist.api.inc on line 335.
  • Pe parcursul dezvoltării proiectului toate serviciile sunt GRATUITE

    Peste atîta timp de lucru asupra platformei, nu ne putem bucura de un produs finalizat şi ne simţim ca la început de drum. Din această cauză am decis să mergem pe altă cale. Situl nu va fi închis pentru mentenanţă. Ba din contra. El trece în proces de dezvoltare continuă, designul său şi interfaţa se va schimba permanent cu scopul optimizării şi îmbunătăţirii.

  • Мы открылись

    Dragi prieteni, bun venit în podval! De azi ne începem viaţa on-line şi, cu paşi mici dar fermi, vom creşte şi ne vom dezvolta pînă vom deveni instrumentul vostru preferat pentru cumpărături.