Meniu
Favorite0 produse / 0.00lei - 0.00lei

Setează alertă preţ pentru produsul ACME HE15W

user warning: Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'podval.th.parent' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.tid, t.name, tt.name AS translated_name, th.parent, d.importance, d.class_name FROM term_data t LEFT JOIN term_translate tt ON tt.tid = t.tid AND tt.language = 'ro' LEFT JOIN term_hierarchy th ON th.tid = t.tid LEFT JOIN term_details d ON d.tid = t.tid WHERE t.vid = 1 GROUP BY t.tid ORDER BY t.weight ASC, tt.name ASC, t.name ASC in /var/www/podval/public/sites/all/modules/custom/pricelist/pricelist.api.inc on line 335.

Pentru o manevrare mai comodă şi mai multe posibilităţi, te rugăm să te autentifici.

Plasează preţul dorit şi noi de vom anunţa cînd acest produs îl va atinge.
Expediază o alertă atunci cînt preţul devine mai mic decît această valoare