Meniu
Favorite0 produse / 0.00lei - 0.00lei

Pe parcursul dezvoltării proiectului toate serviciile sunt GRATUITE

user warning: Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'podval.th.parent' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.tid, t.name, tt.name AS translated_name, th.parent, d.importance, d.class_name FROM term_data t LEFT JOIN term_translate tt ON tt.tid = t.tid AND tt.language = 'ro' LEFT JOIN term_hierarchy th ON th.tid = t.tid LEFT JOIN term_details d ON d.tid = t.tid WHERE t.vid = 1 GROUP BY t.tid ORDER BY t.weight ASC, tt.name ASC, t.name ASC in /var/www/podval/public/sites/all/modules/custom/pricelist/pricelist.api.inc on line 335.

Peste atîta timp de lucru asupra platformei, nu ne putem bucura de un produs finalizat şi ne simţim ca la început de drum. Din această cauză am decis să mergem pe altă cale. Situl nu va fi închis pentru mentenanţă. Ba din contra. El trece în proces de dezvoltare continuă, designul său şi interfaţa se va schimba permanent cu scopul optimizării şi îmbunătăţirii.

Peste atîta timp de lucru asupra platformei, nu ne putem bucura de un produs finalizat şi ne simţim ca la început de drum. Din această cauză am decis să mergem pe altă cale. Situl nu va fi închis pentru mentenanţă. Ba din contra. El trece în proces de dezvoltare continuă, designul său şi interfaţa se va schimba permanent cu scopul optimizării şi îmbunătăţirii. Versiunea sitului va trece în 0.1.0-dev şi va fi publicată curînd în loc vizibil. Cu fiecare versiune nouă vor fi introduse actualizări iar situl se va apropia de scopul său: de a deveni cel mai folosit instrument de compare preţurilor din Moldova.
Priorităţile noastre sunt următoarele:

  • Optimizarea sistemului pentru a obţine viteză cît mai mare şi greutate cît mai mică.
  • Completarea bazei de date cu produse şi agregarea preţurilor de la cît mai multe magazine.
  • Simplificarea funcţionalităţii sitului: vom merge de la simplu la complicat şi vom introduce doar acele funcţii care vor fi într-adevăr de folos.
  • Redesign - da, ştim că designul actual nu este estetic, vom lucra la modificarea sa.
  • Crearea versiunii mobile a sitului. Ne vom strădui să mergem pe principiul "mobile first".